Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01126
08-01-1953
Samenvatting
West-Europese landbouwintegratie. Bezoek minister Mansholt aan Denemarken.
De Waal vertelt o.m. over zijn onderhoud met Brorson, n.a.v. het schrijven van Mansholt van 10/12/1952. Hieruit blijkt dat de opinievorming in Denemarken in beweging is maar ook dat Brorson omzichtig moet opereren in de binnenlandse verhoudingen.
Verder sprak hij met met de departementschef van het ministerie van Visserijen Dinesen. De Waal meent dat het betrekken van minister Ree van Visserijen bij de besprekingen het doorbreken van het isolement van het ministerie van Landbouw kan bevorderen.
De Waal sprak ook nog met zijn Amerikaanse collega Peterson. "Uit de aard der zaak achtte hij het zijn taak er aan mede te werken, de Denen bij de integratie te betrekken, maar de Denen zijn zo sloom, zo sloom.." Ook hij was van mening dat de Deense stemming bezig was om te slaan ten gunste van integratie, vooral bij de organisaties maar minder bij het ministerie.
De Waal geeft een voorlopig overzicht van de Deense delegatie.