Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01131
25-03-1953
Samenvatting
De Waal doet verslag van de Uniscan-besprekingen te Oslo.
Van Brorson vernam hij dat deze besprekingen voor de Scandinaviërs zeer onbevredigend waren geweest, daar de Engelsen zich tot vrijwel geen enkele uitlating of beslissing lieten verleiden. Over de landbouwintegratie werd nauwelijks gesproken. Volgens Brorson zouden de Scnadinaviërs het er over eens zijn, dat er een hoge hoge autoriteit moeilijk of niet te aanvaarden valt, danwel alleen maar te aanvaarden valt, indien bij onderzoek van product tot product blijkt dat een hoge autoriteit noodzakelijk is. De Waal heeft de indruk dat dit vooral het Deense standpunt is. Zweden en Noorwegen hadden geen bijdrage geleverd aan de discussie.