Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01148
26-11-1952
Samenvatting
Besprekingen met de Duitse delegatie te Parijs.
Volgens Van der Lee is het hard nodig dat Mansholt spreekt met zijn Duitse ambtgenoot Niklas. Uit een gesprek met de Duitse gedelegeerde Köster bleek hem dat er een duidelijk verschil van inzicht bestaat. Hermes (DBV) wil de samenwerking met de 16 voortzetten en daarvoor een formule vinden. Ook is hij zeer bevreesd voor de Hoge Autoriteit. Van der Lee heeft de indruk dat Hermes bezig is een eigen spel te spelen en dit zoveel mogelijk zonder inmenging van Niklas en Adenauer wil doen.
Tactisch is het beste om tegenover de Duitsers de samenwerking van de 16 niet af te wijzen, maar duidelijk te maken hiervan geen concrete resultaten te verwachten. De Duitsers zullen waarschijnlijk een vooroverleg tussen de zes ministers van Buitenlandse Zaken en Landbouw, teneinde een interpretatie van de resolutie van Luxemburg te verkrijgen, wel aanvaarden.