Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01150
15-01-1953
Samenvatting
Besprekingen te Bonn op 15 januari 1953.
1) Gesprek met Adenauer. Hier heeft Mansholt het Nederlandse standpunt inzake de politiek-economische integratie van Europa uiteengezet. De bondskanselier betuigde zijn instemming met het Nederlandse memorandum van 11 dec. Vervolgens stelde Mansholt dat de landbouwintegratie in eerste instantie in het kader van de zes moet worden gezien. Ook Adenauer meende dat de Schumanlanden zich moeten buigen over de landbouwintegratie. Mansholt gaat een memorandum voorbereiden dat als leidraad zou kunnen dienen voor de bespreking van de zes ministers van Landbouw.
2) De keuze van Adenauer voor de zes was Hermes (DBV) weinig welkom. Hij had herhaaldelijk getuigd van zijn anti-supranationale en anti-zes-standpunt. Voorts had hij alles in het werk gesteld om het bezoek van Mansholt aan Bonn te blokkeren.
Van der Lee meent dat er alle aanleiding is om bij de Stichting voor de Landbouw op aan te dringen het contact met het Deutsche Bauernverband weer op te nemen, temeer daar Hermes zijn campagne tegen de landbouwintegratie met energie voert, met name bij de Belgische Boerenbond.
Bijgevoegd resumé bespreking Mansholt met Adenauer.