Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01152
23-01-1953
Actoren
Brief
Samenvatting
Brief (Persoonlijk en strikt vertrouwelijk) aan de Duitse landbouwminister Niklas waarin Mansholt betreurt dat het Duitse ministerie van Landbouw een perscommuniqué uitgaf waarin zaken werden uiteengezet die hem volkomen vreemd waren. Daarin zou stond dat Mansholt voorstander zou zijn van een landbouwgemeenschap van de zes, Engeland en de Scandinavische landen. Dit streven zou door de BRD gesteund worden. Verder zou gesteld zijn dat Nederland tevreden zou zijn over de handel tussen W-Duitsland en Nederland en zou over uitbreiding van de export van melkproducten gesproken zijn. Mansholt en zijn medewerkers kunnen zich niet herinneren dat over de bilaterale handel en de zuivelexport zou zijn gespoken.
Inzake de landbouwintegratie was Mansholt verheugd dat beide partijen het eens werden over de beperking tot de zes.
Zie ook