Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01169
6-11-1952
Samenvatting
Brief van 6 november 1952, betreffende de Europese Politieke Gemeenschap aan Teppema, Zimmerman en Linthorst Homan, verstuurd door Hijzen.

Naar aanleiding van de bijeenkomst georganiseerd door Blaisse, als voorzitter van de werkgroep van het Commitée ad hoc, over de EPG, schrijft Hijzen deze brief.
De aantekening van Blaisse wordt tijdens deze bijeenkomst besproken. De alternatieven die Blaisse noemt in zijn aantekening/notitie kunnen volgens Hijzen in twee groepen worden onderverdeeld. Het hoofdthema is dat men in verschillende landen een uitbreiding van de bevoegdheden van het Assemblée nastreeft en dit ten koste gaat van de bevoegdheden van de Exécutieve (alternatief 1 en 2), of mede ten koste van de bevoegdheden van de Raad van Ministers (alternatief 3 t/m 5). Blaisse concludeert dat als verdere economische integratie gewenst is er voor alternatief 3, 4 of 5 gekozen zal moeten worden. Hijzen laat zien dat er dan verschillende problemen rijzen. Zo nemen de Fransen bijvoorbeeld alleen genoegen met alternatief 1 of 2.