Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01238
05-1953
Actoren
Notitie
Samenvatting
-Notitie van Linthorst Homan aan de leden van de Economische subcommissie van de Commissie Beyen betreffende enkele punten voor de vergadering van 5 mei 1953.
Deze betreffen:
1. Het gemeenschappelijk tarief van invoerrechten tegenover derde landen.
2. Het fonds.
3. De betalingsbalansmoeilijkheden.