Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Aantekening van Van de Gaarden (BBV) aan de Adviescommissie voor de Europese Integratie betreft de voeding van het Europese fonds van 9 mei 1953.

N.a.v. de bespreking van de te verwachten omvang van het readaptatiefonds in de Economische subcommissie van de Commissie Beyen stelt Van de Gaarden dat de meerderheid van de subcommissie van mening is dat het enige aanvaardbare alternatief is dat het fonds gevoed wordt door staatsbijdragen.
Het probleem dat hierbij rijst is de verdeelsleutel van de totale last over de staten. Dit probleem zal tijdens de Ministerconferentie aan de orde komen.