Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Advies van Linthorst Homan (incl. bijlagen) aan Maas n.a.v. zijn notitie (van 8 mei) inzake de Europese economische integratie van 9 mei 1953.

Linthorst Homan vraagt Maas om hem om omslachtigheid te voorkomen in het vervolg mondeling op de hoogte te stellen i.p.v. via een notitie en Quaedvlieg.