Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01263
01-06-1953
Actoren
Nota
Samenvatting
Samenvatting van het advies van de Wiesenschaftliche Beirat beim Bundeswirtschaftministerie van 1 mei over de problemen die samengaan met de economische integratie.
Dit advies is offcieel gepubliceerd en ook ter sprake gekomen in een gesprek van Van der Beugel en Linthorst Homan in Bonn.