Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01295
30-07-1953
Samenvatting
Brief van Van Boetzelaer aan de ambassadeurs van de vijf landen betreft het Nederlandse standpunt omtrent de taak en bevoegdheden van de EPG op economisch gebied, zoals neergelegd in het memoranda van 11 dec. '52, 14 febr. en 6 mei '53 in de vorm van artikelen - bijlage: Projet de dispositions économiques du Traité portant
Statut de la Communauté Européenne (plan Beyen).- ter voorbereiding voor de ministersconferentie van 7 augustus.