Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01397
06-11-1953
Samenvatting
Brief van Linthorst Homan aan de voorzitter van de Commissie Beyen (Beyen en v.d. Beugel) betreft 'tableau comparatif' van 6 november 1953.

Homan gaat in op het "Tableau comparatif des positions prises à la conférence des Suppléants" inzake de EG van 29 okt. '53. Hierin wordt de Nederlandse opvatting weergegeven inzake de Europese integratie. Homan is het niet eens met deze (al eerder gepubliceerde) passage, omdat er de indruk wordt gewekt dat Nederland de mogelijkheid open laat dat nationale ministers aanwijzingen mogen geven aan het Conseil Exécutif. Homan heeft dit eerder aangekaart, maar nu is het Nederlandse standpunt overgenomen in de 'tableau comparatif' en wordt er een onujuiste indruk gewekt, namelijk dat NL wel economische, maar niet per defintie politieke integratie wenst.