Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Aantekening van Linthorst Homan aan Beyen betreft de economische punten van de bespreking in Brussel over de EG van 21 november 1953.

Met de Belgische en Luxemburgse delegatie zijn in Brussel verschillende economische punten besproken m.b.t. de EPG. Zo is de Belgische delegatie van mening dat de gemeenschappelijke markt essentieel is voor de economische integratie. De Luxemburgse delegatie vindt dat dit niet het middelpunt van het vedrag is. De Nederlandse delegatie analyseerde het Franse standpunt.

Bijgevoegd is een schets van Drees en Homan, die de drie Ministers tijdens de conferentie in Den Haag eventueel als onderbouwing kunnen gebruiken.