Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01466
20-02-1954
Samenvatting
Verslag van Van Alphen over de besprekingen betreft de tariefplannen met Eichhorn en Hartig (Duitse delegatie) en Dubois en Arends (Belgische delegatie) van 20 februari 1954 te Parijs.

Het doel van de besprekingen is het wekken van belangstelling bij andere delegaties voor het Beyen-plan (in het bijzonder de goederensector). Het plan is toegelicht en er werd gehoopt op steun van de Belgische en Duitse delegatie en opbouwende kritiek. Binnen de Belgische delegatie bestond nog geen standpunt m.b.t. het plan Beyen. Na de Nederlandse vraag hebben zij zich in de materie verdiept en zal er in Brussel verdere bestudering van het vraagstuk plaatsvinden. De Duitse delegatie wil nog niet meteen met het plan betreft het goederenverkeer in zee, maar eerst hun positie t.o.v. derde landen verbeteren.