Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00037
16-1-1959
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
3e. Samenstelling Hoge Autoriteit en Euratomcommissie

Luns deelt mee dat Belgiƫ eens is met de noodzaak van versterking van de HA. Frankrijk heeft geen belangstelling voor het voorzitterschap, terwijl Italiƫ belangstelling heeft voor elke topfunctie en dus ook die voor het voorzitterschap van de HA.