Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00038
16-01-1959
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
3f. Werkwijze EEG-fonds voor overzeese gebieden

Luns merkt op dat het fonds van de EEG voor de overzeese gebieden te veel wil gaan zitten op de stoel van de betrokken regeringen.