Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00116
30-10-1959
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
3e. Euratomcentrum in Petten

Euratom denkt in tegenstelling tot eerdere plannen nu voor wat betreft het Euratomcentrum aan een soort associatie tussen Petten en Ispra. Nog afgezien van een groot aantal praktische bezwaren, meent Cals dat Nederland hier niet mee akkoord kan gaan. Vooral als "men bedenkt, dat van de Europese gemeenschappen niets in Nederland is gevestigd".
Trefwoorden
Personen