Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00172
29-10-1963
Actoren
Brief
Samenvatting
Marijnen stuurt een brief met het voorstel formeel te besluiten tot de instelling van een Raad voor Europese Aangelegenheden. De Raad krijgt als taak te beslissen ten aanzien van alle belangrijke interne en externe vraagstukken betreffende de Europese Gemeenschappen. In de brief wordt verder de samenstelling van de REA uiteengezet.
Zie ook