Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00174
23-03-1964
Actoren
Brief met bijlage(n)
Samenvatting
Keyzer stuurt een brief inzake de vervoerpolitieke onderhandelingen in de Europese Gemeenschappen

Nederland dient stappen te ondernemen om de dreiging van ernstige aantasting van essentiƫle Nederlandse vervoersbelangen af te wenden. De gevaren die uit het voorstel van de EC voortvloeien zijn:
- invoering van een algemeen stelsel van bindende, door de overheid opgelegde minimum- en maximumtarieven, zowel in het binnenlandse als in het internationale vervoer en dit voor alle drie vervoertakken;
- instelling van een Gemeenschapscontingent van vergunningen voor het internationale wegvervoer.
De staatssecretaris
wil zo snel mogelijk onderzoeken welke mogelijkheden voor Nederland open staan om de onderhandelingspositie ten aanzien van de vervoerpolitieke belangen te versterken.
Zie ook