Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00187
19-11-1964
Actoren
Brief en nota
Samenvatting
Luns stuurt een nota met daarin een overzicht van de ontwikkelingen betreffende de politieke samenwerking in Europa sinds het afbreken van de onderhandelingen over de toetreding van Engeland tot de EEG.