Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00188
05-11-1964
Actoren
Brief en nota
Samenvatting
De Block stuurt een nota over de berichtgeving over de EG en de Kennedy-ronde

1.) Kennedy-ronde: De EEG en de VS onderhandelen over lijsten met industriƫle producten die van tariefverlaging uitgesloten moeten blijven.
2.) Het ultimatum van president De Gaulle: op 21 oktober 1964 heeft de Franse minister van Voorlichting, Peyrefitte, verklaard dat Frankrijk zou ophouden deel te nemen aan de EEG als de agrarische Gemeenschappelijke Markt zich niet zou organiseren. Met de VS kan dus niet worden onderhandeld, zolang de EEG niet volledig is georganiseerd. Later is deze verklaring afgezwakt tot het dreigement van een lege stoel-politiek. Het is waarschijnlijk dat vooral buitenlands-politieke overwegingen een rol hebben gespeeld dan landbouwoverwegingen. Deze dreigementen hebben geleid tot een koele sfeer tussen Frankrijk en de BRD.
3.) Versnellingsvoorstel van de EC: vooral Frankrijk is negatief.
4.) Fusie van de Executieven: de discussie is nog steeds gaande over de vraag of en zo ja hoeveel zittingen van het EP in Luxemburg moeten plaatsvinden en over het overhevelen van diensten van EEG en Euratom naar Luxemburg.