Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00243
12-5-1967
Actoren
Brief en verslag
Samenvatting
Verslag vergadering Raad van Ministers EEG, 8-10 mei 1967.

Aan de orde was onder meer de vraag hoe overleg kan plaatsvinden tussen de EC en de lidstaten over het beheer van de landbouwmarkten en in welke vorm dit overleg vormgegeven moet worden. Kan dit worden ingepast in de bestaande instituten of moet er een nieuw orgaan komen? Lardinois wijst erop nu met een heel ander voorstel van de Fransen van doen te hebben dan de vorige maal. Hij is tegen een ingrijpende wijziging op het institutionele vlak, vooral ook omdat dit politiek zeer gevoelig ligt nu men op het punt staat de gemeenschappelijke markt voor de landbouw te verwezenlijken. Faure reageert verbaasd, omdat hij eveneens geen wijziging van instellingen wil. Tegelijkertijd wijst hij op het belang van intensief overleg wat straks nodig zal zijn, omdat het beheer van de markt een snel optreden vereist. Het is niet mogelijk de Raad steeds hierbij te fbetrekken, daarom moet de EC overleg plegen met de vertegenwoordigers van de lidstaten in Brussel. Na discussie wordt besloten een voorstel van de EC af te wachten.