Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4b. Handhaving van de principes van het EEG-verdrag en van de positie der EEG-commissie

Luns meent dat bij handhaving van het EEG-verdrag niet betekent dat er bij overeenstemming tussen de Zes niets veranderd zou kunnen worden. Frankrijk wil echter een interpretatief protocol sluiten dat in strijd met het verdrag is. De Gaulle wil een afspraak over de positie van de EEG-commissie en over het uitsluiten van meerderheidsbeslissingen. De REZ is unaniem tegen deze voorstellen.