Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3. Landbouwfinanciering
(Brief van Luns, 28-04-1966, nr. 72863, met bijlagen)

Er zijn twee punten van belang. Als de EEG-raad eerder tot een eindbeslissing over de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid zou komen dan Nederland had gedacht, dan komt de koppeling van de landbouwzaak aan de totstandkoming van de douane-unie voor industriƩle producten in gevaar. In de tweede plaats komt dan ook in gevaar de koppeling die door Nederland is gelegd met de voltooiing van het mandaat voor de kennedy-ronde. Wat de Kennedyronde betreft verlopen de besprekingen zeer moeizaam, "waarbij de Franse delegatie frustrerend werkt". Den Uyl wijst op de crisis in de EEG die de Fransen hebben ontketend, waardoor de datum van ingang van de douaneunie steeds verder in de toekomst in geschoven. Hij benadrukt daarom het belang om haast te maken. Vervolgens wordt gediscussieerd over de vraag of het tactisch gezien verstandig is de koppeling te handhaven of niet. Verder wordt gesproken over de bruto- en nettomethode.
Zie ook