Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
2a. De bespreking van de voorstellen inzake de gemeenschappelijke landbouwfinanciering in de EEG-raad

De REZ bespreekt een voorstel voor een package deal van het EC inzake de gemeenschappelijke landbouwfinanciering. Tevens wordt gesproken over de voorgestelde perequatieregeling. Nederland heeft zich tegen een voorstel daaromtrent verzet. Verwacht wordt dat het Nederlandse parlement nog bezwaren zal maken tegen de aanvaarding door de regering van de berekeningsgrondslag van 90% van de heffing.