Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3. Voorstellen van de EEG-commissie inzake gemeenschappelijke prijzen van een aantal landbouwproducten
(Brieven van Biesheuvel, 20-04-1966 en aanvullende nota, 13-05-1966)

In de REZ wordt de nota kritisch besproken: het belang van de consument is duidelijk op de achtergrond geraakt. Ook wordt op de basisfilosofie van gemeenschappelijke landbouwprijzen nauwelijks meer ingegaan. Vervolgens gaat de REZ in op prijsvoorstellen van diverse producten.