Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00309
23-11-1964
Samenvatting
De CoCo concludeerde ten aanzien van onder meer de volgende onderwerpen als volgt:

- Euratom-Raad: De financiële steun aan de Euratomvestiging te Petten dreigt aanzienlijk te worden beknot. De Nederlandse regering zal alles in het werk moeten stellen om dit te voorkomen.
- Associatie-verzoek van Oostenrijk: de bijzondere status van Oostenrijk dient in de preambule van de associatieconventie te worden onderstreept. Een voortzetting van Oostenrijks lidmaatschap van de EVA acht de CoCo onjuist.
- Bevoegdheden Europees Parlement: De CoCo was bezorgd over de plannen voor een package-deal, omdat de desiderata op landbouwgebied en het Financieel Reglement tegen de Nederlandse belangen ingaan.
- Harmonisatie omzetbelastingen: los van de resultaten in de Raad vand e EEG, vindt de CoCo dat er een studie gedaan moet worden naar de mogelijkheden voor uiteindelijke opheffing van de belastinggrenzen. Zolang andere landen zich daarmee niet kunnen verenigen, zal Nederland zich niet verplichten tot de drastische overgang van het huidige cascadestelsel op het stelsel van belasting naar de toegevoegde waarde.
- Maatregelen ten opzichte van Algerije: de CoCo acht de situatie waarbij Frankrijks voormalige kolonies discriminatoir worden behandeld, ongewenst. Algerije dient als derde land te worden beschouwd.