Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00360
04-08-1961
Samenvatting
2a. Verslag WEU-raad; uitbreiding van de EEG

De Engelse premier Macmillan heeft Luns een persoonlijke brief geschreven waarin hij mededelingen deed over de plannen voor toetreding van Engeland tot de EEG. Gevraagd is naar de houding van de Nederlandse regering. Binnen de Zes was het men eens dat niet de raad van ministers, maar de zes regeringen de onderhandelingen met de Engelsen zullen voeren. Luns verwacht moeilijke onderhandelingen. Schmelzer informeert naar het lot van de WEU als Engeland zich bij de Zes heeft aangesloten. Volgens Luns zal hooguit de WEU-raad komen te vervallen, maar de WEU als zodanig zal in stand blijven gezien het belang ervan na de mislukking van de totstandkoming van de EDG.