Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
2i. EEG en Spanje

De EEG heeft aan Spanje inmiddels een ontvangstbevestiging van het toetredingsverzoek gestuurd. De Spanjaarden willen nu een toelichting op hun verzoek geven, maar voor De Pous is toetreding of associatie van Spanje überhaupt onaanvaardbaar. Klompé vindt dit moeilijk te verdedigen omdat Spanje wel lid van de OESO is. De Pous stelt vast dat de EEG ook politieke doeleinden heeft en de OESO niet. Bovendien is de bevolking tegen lidmaatschap van Spanje. Besloten wordt om dit argument niet te gebruiken, maar te wijzen op het overvolle programma.