Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
2c. De Europese integratie

De ministerraad bespreekt de stand van zaken van het Europese integratieproces, met name ten aanzien van de onderhandelingen over het landbouwbeleid. De verwachtingen zijn somber: men verwacht een crisis.