Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00417
29-11-1963
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
2c. De Europese integratie

Er is tussen Frankrijk en Duitsland gesproken over de mogelijkheden van een politieke unie. Frankrijk wil een topontmoeting in Rome organiseren. Nederland is daar echter niet op voor, tenzij Engeland mee doet. Ook Spaak heeft - zonder overleg met anderen - gesproken over hervatting van het politieke overleg.