Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00445
29-07-1952
Samenvatting
Telegram van Du Mont aan Bonn inzake de opstelling van Frankrijk en de Nederlandse reactie daarop.

Kohnstamm heeft in een gesprek met Du Mont zeer open zijn teleurstelling uitgesproken over de opstelling van Frankrijk tijdens de ministersconferentie te Parijs. Stikker heeft het uiterst ongelukkig gevonden dat de Fransen verrassenderwijze het Saar-vraagstuk aan het Schuman-Plan koppelden. Deze houding vloeit waarschijnlijk voort uit binnenlands-politieke overwegingen. Wat onder Europeanisering van het Saargebied verstaan moet worden, is onduidelijk gebleven. Schuman zelf maakte de indruk een tragisch gebroken man te zijn, bij wie de leiding uit handen is gegleden, terwijl de Bondskanselier op alle conferentiedeelnemers opnieuw een uitstekende indruk heeft gemaakt en zijn prestige heeft verhoogd. Al met al is de toestand vrij zorgelijk.