Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00472
16-08-1955
Actoren
Memorandum
Samenvatting
Minister Erhard en Europese Integratie

DWS/IE geeft in een memorandum de standpunten van Erhard inzake het Europese integratieproces uitvoerig weer. Uitvoerig wordt uiteengezet op welke punten Nederland al dan niet kan instemmen. Duidelijk is dat er vooral sprake is van een verschil van mening wat betreft de middelen die tot integratie/gemeenschappelijke markt moeten leiden. Erhard beschouwt de gemeenschappelijke markt als iets dat van binnen uit moet groeien en dat door intergouvernementele samenwerking al grote vooruitgang heeft geboekt. Nederland is daarentegen principieel voorstander van de supranationale methode. Geadviseerd wordt om vooral te praten met de exponenten van de politiek van het Ausärtiges Amt.