Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
No. 127 Questions économiques figurant à l'ordre du jour de la Conférence de Rome (24 février 1953)

Twee onderwerpen staan centraal: het rapport van de Commissie Constitutionelle en het plan-Beyen. Ten aanzien van de plannen van de Nederlandse regering wordt geconcludeerd dat de principes van het memorandum worden aanvaard, zij het onder sterk voorbehoud.