Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00497
17-06-1957
Samenvatting
No. 275/83 Z.H. de Paus over de Europese eenheid.

Op 13 juni heeft de Paus met de deelnemers van het Europese Congres gesproken. Hij heeft het Europese integratieproces steeds met veel belangstelling gevolgd. Hij is verheugd over de ontwikkelingen zoals het Verdrag van Rome, hoewel hij de EEG een achteruitgang vindt vergeleken bij de EGKS waarvan de HA betrekkelijk vergaande bevoegdheden bezit. Hij spoorde het gezelschap zich te beijveren voor de ratificatie van de verdragen van Rome om ten slotte tot de voorbereiding van de schepping van een politiek eenheidsorgansime over te gaan. "De gedachte die U daarbij inspireert, zo zeide de Paus, is goed en edelmoedig. Gij streeft ernaar om, met de beste materialen die voorhanden zijn, aan het zo vaak verscheurde en in bloed gedompelede Europa een blijvende eenheid te geven, waardoor het in staat zal zijn zijn historische zending voort te zetten. (...)"