Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00505
28-10-1964
Actoren
Memorandum
Samenvatting
No. 14 Europese Politieke Samenwerking

De Rantiz van DGPZ stuurt de minister de tekst van het plan om te geraken tot verdieping van de Europese politieke samenwerking. Hoofdpunten uit het bijgevoegde plan zijn:
- Doel is uiteindelijk een supranationale Europese federatie die voor alle democratische Europese landen open dient te staan. Om het Europese integratieproces te bevorderen, zal het volgende nodig zijn:
- Het organiseren van de coördinatie van de buitenlandse politiek van de Europese staten
- Het intensiveren en uitbreiden van de politiek-economische samenwerking de bestaande Europese Gemeenschappen.
Het Europees Parlement dient een belangrijke rol ten aanzien van deze zaken te spelen.