Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00002
21-10-1946
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
3. Lieftinck meent dat bijzondere betekenis moet worden gehecht aan de opmerkingen van veldmaarschalk Smuts tijdens zijn bezoek aan Nederland. Smuts heeft, voortbouwend op de beschouwingen van Churchill, aangedrongen op de vorming van een West-Europees blok. Een van de leden merkt op dat Engeland dit reeds tijdens de oorlog voorstond, maar hij meent dat Rusland dit nimmer zal toestaan. Een ander lid is zeer sceptisch. Hij acht de mogelijkheden te beperkt, slechts een samengaan met een verscheurd Frankrijk en een verdeeld Belgiƫ rest dan.
Beel concludeert dat het tijdstip voor actie onzerzijds nog niet is gekomen, mede i.v.m. de onduidelijkheid over de verhouding Engeland-Frankrijk. Op zijn voorstel besluit de raad een afwachtende houding in te nemen.
Lieftinck merkt nog op dat tijdens zijn Amerikaanse reis bij hem is aangedrongen op uitbreiding van de tolunie; hij vraagt zich af of het nuttig kan zijn om op een lager niveau een initiatief te nemen, i.c. de uitbreiding van de met Belgiƫ gesloten tolunie. Anderen wijzen echter op de moeilijkheden die deze tolunie reeds met zich meebrengt.