Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4.1. West-Europese Unie.
Vandaag beginnen de besprekingen tussen Engeland, Frankrijk en de Benelux over de Unie. Volgens de Fransen voelen de Engelsen weinig voor een economische paragraaf, zij willen dit liever regelen in een verdrag tussen de 16 landen. De Engelse en Franse regering willen de bijstandslausule ook van toepassing verklaren voor conflicten buiten Europa. Drees voelt hier niets voor, evenals de gehele Raad.
Mansholt ziet moelijkheden als de Franse regering een zeer links of zeer rechts karakter krijgt. Is het niet mogelijk dat in het verdrag wordt opgenomen dat regeringen vrijelijk gekozen moeten zijn?
Boetzelaer merkt op dat een West-Europees verdrag zonder steun van Amerika van weinig betekenis is. Hij betwijlfelt of de VS een dictatoriale regering zullen aanvaarden. Een clausule acht hij echter niet mogelijk. Hij voelt ook weinig voor een door Frankrijk gewenste clausule tegen Duitsland.