Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00034
25-10-1948
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
4.1. West-Europese Unie (bijeenkomst van de vijf ministers van Buitenlandse Zaken).
In de bijeenkomst zal ook gesproken worden over het denkbeeld een assemblée in te stellen voor de vijf landen. Drees heeft bezoek ontvangen van Duncan Sandys, die hiervoor de steun van de Nederlandse regering kwam vragen. Frankrijk en België voelen voor het denkbeeld; Engeland staat er aarzelend tegenover.
Spreker heeft de indruk dat het zeker niet de bedoeling is om aan deze assemblée onmiddellijk reeds vergaande bevoegdheden te geven. Zij dient meer gezien te worden als lichaam voor overleg. Daarom kan Nederland het denkbeeld zonder bezwaar steunen. De Raad besluit hiermee in te stemmen.