Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00056
28-11-1949
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
4a. De verhouding tussen de WU-organen en die van het Noord-Atlantisch Verdrag.
Minister Schokking merkt op dat er naar is gestreefd de WU-organen te laten bestaan bij de vorming van organen ter uitvoering van het Noord-Atlantisch Verdrag. Spreker heeft twee schema's laten opstellen van de opbouw van beide organisaties. De minister-president stelt voor aan Boon te laten weten dat de Raad geen bezwaar het tegen dit voorstel. Aldus besloten.