Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00131
03-12-1951
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
4d. De Assemblée in Straatsburg.
Stikker is voornemens een verslag rond te zenden over de besprekingen in de Assemblée van de Raad van Europa. Hij merkt in dit verband op dat Spaak en Reynaud beiden afwijzend staan ten opzichte van de conceptie van een Europees leger, indien ook Engeland hieraan niet meedoet; blijkens Engelse uitlatingen is niet te verwachten, dat Engeland zijn afwijzend standpunt binnenkort zal wijzigen.