Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
17. Verslag Raadgevende Vergadering van Europa (Brief minister van Buitenlandse Zaken, 17-1-1952, no. 4685).
Besproken worden de institutionele problemen. Voorgesteld wordt een vast ambtenaar te Straatsburg te detacheren en niet over te gaan tot de benoeming van een minister of staatssecretaris voor Europese Zaken. De Raad van Europa heeft als gangmaker voor nieuwe gedachten zeker betekenis.
Lieftinck is niet geporteerd van het opgaan van de OEEC in de Raad van Europa. De Raad is nu een parlement zonder zeggenschap. Hij heeft verder kennis genomen van de aanbeveling om te trachten met Engeland tot een nauwere samenwerking te komen. Stikker merkt op dat dit voorstel tot overleg door de Engelse delegatie is gesuggereerd. Hij acht het van belang om ieder aanknopingspunt te benutten, vooral om te voorkomen dat Engeland zich nog verder afzijdig gaat tonen.
Wemmers vestigt de aandacht op de aanbeveling voor vestiging van de Europese luchtvaarmaatschappij, zoals door het Kamerlid Van der Kieft is voorgesteld. De KLM heeft hier bezwaar tegen.
De Raad aanvaardt de nota van Stikker.
Zie ook