Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00260
10-05-1954
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
3g. Directe verkiezingen voor EDG.
Minister Beyen deelt mee, dat de Nederlandse gedachte om een afzonderlijke verklaring af te leggen nuttig heeft gewerkt. Spreker heeft gezegd, dat de kwestie niet behoorlijk is behandeld, waarmee Spaak het eens was.