Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00268
05-07-1954
Samenvatting
3c. De EDG.
Beyen deelt over het onderhoud tussen Mendès France en Spaak mee dat eerstgenoemde zich bereid heeft verklaard een compromis over de EDG niet aan het Franse parlement te zullen voorleggen voordat het met de vijf andere partners is besproken. Deze bespreking wordt eind juli/begin augustus verwacht. Adenauer wil niet over wijziging van het verdrag praten. Voorts willen de VS en Engeland een commissie vormen om na te gaan wat moet worden gedaan als de EDG niet tot stand komt. Wellicht is Mendès France nu meer geïnteresseerd in de stap van de Benelux.
De minister-president meent dat men zich moet voorbereiden op het niet totstandkomen van de EDG. De logische oplossing is dan opnemen van de BRD in de NAVO.
Beyen heeft tot dusverre het spreken over alternatieven van de hand gewezen. Hij meent dat men Frankrijk duidelijk moet maken dat het moet beginnen het EDG-verdrag te ratificeren. Men moet letten op het gevaar van schijnoplossingen. Hij wijst op het gevaar dat een Europese groep binnen de NAVO de Amerikanen in de kaart speelt die Amerika losser van de Europese defensie wil maken.