Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00295
24-01-1955
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
6c. De wapenpool.
Tijdens ambtelijke besprekingen in Parijs over de Franse voorstellen voor een wapenpool is gebleken dat geen van de andere landen veel voor deze voorstellen voelt, terwijl het antwoord van Franse zijde op vragen van anderen een matte indruk maakt. Nederland staat met zijn bezwaren allerminst geïsoleerd. De indruk is dat Mendès France zijn belangstelling voor de wapenpool heeft verloren.
Zie ook