Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00315
11-07-1955
Samenvatting
3c. Comité van Ministers van de Raad van Europa.
Beyen deelt mee dat de ministers van de Raad een rapport inzake emigratie heeft besproken. Over een gecoördineerd emigratiebeleid, waarvan Nederland niets moet hebben, is besloten, dat dit nog nader bestudeerd zal worden. Tegen het denkbeeld van een Europees emigratiefonds bestonden ook bedenkingen.
Een ander punt was de rol van de Raad van Europa. De moeilijkheid is dat men dikwijls in het vage praat, omdat men geen beslissende bevoegdheden heeft. Nederland heeft daarom voorgesteld om een rapport over de activiteiten in Europese zaken te laten bespreken.
Ook is op Brits voorstel gesproken over mogelijke uitbreiding met Joegoslavië. Probleem is dat dit land het tractaat over de rechten van de mens hiet heeft aanvaard.