Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00321
31-10-1955
Samenvatting
3b. Bijeenkomst van de West-Europese Unie.
Beyen brengt verslag uit van de besprekingen in de Raad van Ministers van de WEU over de Saar-kwestie en over de bespreking over de bevoegdheden van de WEU-assemblee. Deze assemblee bestaat uit parlementsleden, die de WEU-landen naar de Raad van Europa afvaardigen. Over de bevoegdheden is weinig geregeld. O.l.v. Van der Goes van Naters is een ontwerp hiervoor opgesteld. Beyen wijst op het consultatieve karakter van de assemblee. Moties van afkeuring kunnen door de Raad van Ministers naast zich neer worden gelegd.
Beel meent dat de nieuwe regeling ook repercussies voor de Raad van Europa zal kunnen hebben. De minister-president meent dat hierover een nota in de ministerraad aan de orde moet komen.