Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00441
27-12-1951
Samenvatting
Nota inzake de Economische Unie met België en Luxemburg.
De Commissie Muuls-Van Poelje is reeds enige tijd gereed met het ontwerp-verdrag voor de Economische Unie van de Benelux. In het licht van de aandrang vanuit de publieke opinie, het parlement en ook de snelle ontwikkeling van het Europese integratieproces is het om politieke redenen ten zeerste gewenst om op het gebied van de Benelux-samenwerking een beslissende stap te zetten en wel door de realisering van een economische unie.
Gememoreerd is dat er sinds de Haagse conferentie in 1949 weinig vooruitgang is geboekt. Met name op monetair gebied hebben de Belgen nauwelijks laten blijken tot een gemeemschappelijk beleid te willen komen. Nederland moet offers op handelsgebied brengen.
Bijlagen:
I. Toelichting op het 'Programme d'action'
II. Ontwerp-regeling voor een interparlementaire samenwerking.
Zie ook