Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00442
18-04-1952
Samenvatting
Brief vz. Nederlandse delegatie in de Raad van Presidenten inzake antwoorden Belgiƫ en Luxemburg op Nederlandse nota inzake de Economische Unie.
In de nota van 18 februari (zie concepten S00440) is gesteld dat de wezenskenmerken van een werkelijke economische unie bestaan uit een volledige verkeersvrijheid van personen, goederen, diensten en kapitaal binnen de gemeenschap, met daarnaast een straf gemeenschappelijk beleid op het gebied van economische en monetaire politiek, waarop de Nederlandse regering laat volgen dat zij het dan ook onmogelijk acht dat landen die een economische unie willen vormen een afzonderlijke buitenlandse politiek zouden willen blijven volgen. Op dit punt is de Belgische nota teleurstellend. Deze behelst weinig meer dan onderlinge coƶrdinatie. Het antwoord van de Belgische regering vormt geen bruikbare basis voor een ministersconferentie.