Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Aantekening aan minister-president over het Europees leger.
Na weergave van inlichtingen van Stuyt (o.m. dat op de ministersconferentie van 19 mei nog geen ondertekening van het verdrag wordt verwacht) wordt opgemerkt dat de grote verdienste van het verdrag is dat het de weg voor de Duitse herbewapening vrijmaakt. Voorts dat zonder ver doorgevoerde federatie het verdag niet kan functioneren. In feite is het niet meer dan een indrukwekkende fa├žade, waarachter het gebrek aan werkelijke Europese eenheid schuil gaat.
Wat betreft het operationeel gebruik van de Europese troepen moet weerstand worden geboden aan het Franse streven specifiek de Franse positie te versterken. Ook wordt gewezen op de te verwachten oppositie in het Franse parlement bij ratificatie.
Zie ook